• شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶
  • هانیه حجازی فر

به اطلاع دانشجویان متقاضی وام شهریه می رساند آخرین مهلت تحویل مدارک به امور دانشجویان ۲۵ بهمن ماه می باشد.

مدارک مورد نیاز (دانشجویانی که بار اول درخواست وام کرده اند):
۱- سند تعهد محضری از دفاتر اسناد رسمی
جهت تنظیم سند لازم است دانشجو (متعهد) و ضامن که می بایست کارمند رسمی، پیمانی و یا بازنشسته دولت باشد به همراه شناسنامه و کارت ملی هر دو طرف به یکی از دفاتر اسناد رسمی کشور (در هر شهری) مراجعه نمایند.
۲- حکم کارگزینی (کارمند رسمی یا پیمانی)
۳- گواهی کسر از حقوق خطاب به صندوق رفاه (بازنشسته)
۴- تکمیل و تحویل فرم درخواست وام (فرم در سایت موسسه قسمت دانشجویی و فرهنگی موجود می باشد).
۵- تکمیل و تحویل فرم گواهی عدم اشتغال به کار دانشجو. (فرم در سایت موسسه قسمت دانشجویی و فرهنگی موجود می باشد)
۶- کپی کارت دانشجویی، شناسنامه و کارت ملی دانشجو (یک نسخه).
۷- کپی شناسنامه و کارت ملی ضامن (یک نسخه).

مدارک مورد نیاز (دانشجویانی که در ترم های قبلی درخواست وام داده اند):
۱- تکمیل و تحویل فرم درخواست وام (فرم در سایت موسسه قسمت دانشجویی و فرهنگی موجود می باشد).
۲- تکمیل و تحویل فرم گواهی عدم اشتغال به کار دانشجو.(فرم در سایت موسسه قسمت دانشجویی و فرهنگی موجود می باشد).

آخرین اطلاعیه ها

آخرین اخبار