اخبار موسسه

photo_2018-03-10_07-51-35

کارگاه آموزشی باعنوان " نگاهی به زلزله ۲۱ آبان کرمانشاه و بررسی عملکردساختمان ها...

کارگاه آموزشی باعنوان " نگاهی به زلزله ۲۱ آبان کرمانشاه وبررسی عملکردساختمان های منطقه"

  • سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶
در حال بارگذاری

{{post.title | cutText}}

  • {{post.date | cutTime}}
  • {{post.categories[0].title}}
  • {{currentPage | convertToFA}} از {{numberOfPages() | convertToFA}}

اطلاعیه ها

در حال بارگذاری

{{post.title}}

  • {{post.date | cutTime}}
  • {{currentPage | convertToFA}} از {{numberOfPages() | convertToFA}}