اخبار موسسه

مسابقه کرونا0

جشنواره ویژه نامه ملی کرونا، کرونا و رسانه

جشنواره ویژه نامه ملی کرونا- کرونا و رسانه

  • چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹
در حال بارگذاری

{{post.title | cutText}}

  • {{post.date | cutTime}}
  • {{post.categories[0].title}}
  • {{currentPage | convertToFA}} از {{numberOfPages() | convertToFA}}

اطلاعیه ها

در حال بارگذاری

{{post.title}}

  • {{post.date | cutTime}}
  • {{currentPage | convertToFA}} از {{numberOfPages() | convertToFA}}