اخبار موسسه

Dr shahbazi

تجلیل از عضو هیئت موسس و امناء موسسه، آقای دکتر اسماعیل شهبازی

نخبه علمی برگزیده در چهارمین جشنواره بلوط

  • دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
در حال بارگذاری

{{post.title | cutText}}

  • {{post.date | cutTime}}
  • {{post.categories[0].title}}
  • {{currentPage | convertToFA}} از {{numberOfPages() | convertToFA}}

اطلاعیه ها

در حال بارگذاری

{{post.title}}

  • {{post.date | cutTime}}
  • {{currentPage | convertToFA}} از {{numberOfPages() | convertToFA}}