مشاوردر امور بین الملل

خانم دکتر گیتی اقبالی(فتوره‌چی)، مدرک دکتری پزشکی خود را از دانشگاه بردو، فرانسه اخذ کردند. ایشان استاد وابسته پژوهشکده علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال ۱۳۸۸، استادیار بازنشسته دانشکده پزشکی مایوکلینیک ایالات متحده امریکا، استادیار سابق دانشکده پزشکی دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی موسسه از سال ۱۳۸۳ می‌باشند.