خوابگاههای موسسه

حوزه دانشجویی موسسه براساس تفاهم‌نامه‌ای که بین موسسه و خوابگاه‌های دارای مجوز به امضا می‌رسد و همچنین بازدیدهای مستمر و نظرخواهی از دانشجویان براساس فرم‌های نظرخواهی، درصدد بهبود شرایط و هماهنگی بین موسسه و مدیریت خوابگاه‌ها می‌باشد.

لیست خوابگاه­های غیردولتی سطح شهر همدان که تاکنون از شورای نظارت مجوز اخذ نمودند

آدرس خوابگاه شماره تماس خوابگاه نام خوابگاه ردیف
خیابان مهدیه- انتهای حقگویان- کوچه نصر-پلاک ۵۵۵ ۰۸۱- ۳۸۳۷۱۷۲۱    پژوهش    ۱
خیابان مهدیه- ۱۲ متری سلمانف نبش کوچه محمد لو، پلاک ۴۴  ۰۸۱- ۳۸۳۸۸۲۸۶۲ شریعتی ۲
بلوار کاشانی- ابتدای کوچه باغچه آخوند- پلاک ۳۶  ۰۸۱- ۳۲۵۲۰۱۰۹ ستایش ۳
میدان شیرسنگی- کوچه شهیدان نادری- کوچه ایمان- پلاک ۷۰  ۰۸۱-۳۸۲۵۱۰۹۰ صدرا    ۴
بلوار خواجه رشید-کوچه هواپیمایی ۱۸ متری نجفی طبقه بالای مبلمان طرح برتر ۰۸۱-۳۲۳۱۱۰۱ آرتان    ۵
بلوار شهید احمدی روشن -روبروی درب شرقی دانشگاه بوعلی سینا پلاک ۲۰۴ ۰۸۱-۳۸۳۸۸۴۲۵ مهدیس ۶
خیابان رکنی کوچه بعثت پلاک ۵۶ ۰۸۱-۳۸۲۳۰۲۱۰ روشن    ۷
خیابان تختی، جنب مکتب زینب، خوابگاه غیر دولتی دکتر حسابی ۰۸۱-۳۲۵۲۶۴۴۱ دکتر حسابی ۸
خیابان مهدیه- ۱۲ متری جعفری- انتهای ۱۲ متری- روبروی زبان- پلاک ۳۲۸ ۰۸۱-۳۸۲۷۴۰۴۶ ارم ۹
خیابان هنرستان- کوچه گل¬ها- روبروی حج و زیارت پلاک ۲ ۰۸۱-۳۸۳۳۱۹۰۵ آریان ۱۰
خیابان مهدیه- کوچه شهید درفشی پلاک ۶۸ ۰۸۱-۳۸۳۷۱۶۶۱ سینا ۱۱
ابتدای هنرستان – روبروی اداره کل زندان¬ها پلاک ۳۶ ۰۸۱-۳۸۳۷۱۶۶۱ دیباج ۱۲
میدان آرامگاه بوعلی سینا- بلوار خواجه رشید– کوچه پروین اعتصامی پلاک۳۶ ۰۸۱-۳۸۲۷۳۳۹۸ پروین اعتصامی ۱۳
میدان شریعتی- طبقه فوقانی بانک گردشگری ۰۸۱-۳۸۳۲۳۲۷۴ مهر ۱۴
همدان – خیابان شریعتی، کوچه فقیر زاده ۰۸۱-۳۲۵۲۴۵۳۱ شریعتی ۱۵
خیابان پاسداران- ابتدای فرعی جوادیه-پلاک ۹ ۰۸۱-۳۸۲۷۵۲۶۵ بهاران ۱۶
بلوار آیت اله کاشانی- کوچه شهیدان ثمری- پلاک ۶۰ ۰۸۱-۳۲۵۲۸۲۹۸ الغدیر ۱۷

دانشجویان موسسه می توانند در خوابگاههای دارای مجوز فعالیت ساکن شوند. خوابگاههای خودگردان دارای مجوز، از سوی دانشگاه بوعلی سینا(دانشگاه ناظر) معرفی و سپس اسامی آنها از طریق این معاونت به اطلاع دانشجویان می رسد.

مسئول امور خوابگاهها: خانم خادمی

داخلی ۲۱۵