• چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸
  • آذردخت کمالان

امتحانات نیمسال دوم سال ۹۷( ترم ۹۷۲) از تاریخ ۳۰ خردادماه شروع و ۲۰ تیرماه خاتمه خواهدیافت.

defualt-300-180

آخرین اطلاعیه ها

آخرین اخبار