• چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷
  • آذردخت کمالان

دانشجویانی که تاکنون موفق به انجام انتخاب واحد نشده اند، جهت اخذ واحدهای درسی خود از روز شنبه مورخ ۲۰/۱۱/۹۷ لغایت روز دوشنبه مورخ ۲۲/بهمن/۹۷ فرصت دارند از طریق سایت اینترنتی موسسه و کاربری آموزشی خود اقدام کنند.

آخرین اطلاعیه ها

آخرین اخبار