فایل سرفصل رشته ها

فایل چارت درس ها

اعضای هیات علمی

raheleh asadi

  • دکترای تخصصی
  • آنالیز
sudeh ghodsi

  • دکترای تخصصی
  • اقتصاد- توسعه و برنامه ریزی
javaheri

  • کارشناسی ارشد( دانشجوی دکترا)
  • مدیریت دولتی

پیوندهای مرتبط

  • زمان حضور مدیر گروه در ترم ۹۷۲:

 

نام رشته‌های دایر و مقاطع

مدیر گروه