• یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۵
  • آذردخت کمالان

به مناسبت روز درختکاری ۱۵ اسفندماه با همکاری  انجمن علمی محیطزیست و حضور معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی،  اساتید و  دانشجویان ۲۱ اصله درخت (ون)کاشته شد.

آخرین اطلاعیه ها

آخرین اخبار