• یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
  • آذردخت کمالان

کلاس های جبرانی به شرح ذیل برگزار خواهد شد:
۱-کلاس جبرانی درس آمار و احتمالات مهندسی روز شنبه مورخ ۰۷/ اردیبهشت /۹۸ ساعت ۱۷-۱۴
۲-کلاس جبرانی درس آمار و احتمالات مهندسی روز شنبه مورخ ۲۸/ اردیبهشت /۹۸ ساعت ۱۷-۱۴
۳- کلاس جبرانی درس ریاضیات روز دوشنبه مورخ ۰۶/خرداد /۹۸ ساعت ۱۶-۱۴
۴-کلاس جبرانی درس ریاضیات روز دوشنبه مورخ ۱۱/خرداد /۹۸ ساعت ۱۶-۱۴

آخرین اطلاعیه ها

آخرین اخبار