• چهارشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۷
  • آذردخت کمالان

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان و مدرسین محترم می‌رساند کلاس‌های موسسه طبق تقویم آموزشی ترم ۹۷۲ تا تاریخ ۲۴/اسفند/۹۷ برگزار می‌شود و دانشجویان موظفند در کلیه کلاسهای خود شرکت نمایند. همچنین با توجه به عدم برگزاری کلاس‌های آموزشی از تاریخ ۲۵/اسفند/۹۷ لغایت ۲۸/اسفند/۹۷ که در تقویم آموزشی منظور نشده‌است، موسسه نیز پاسخگوی مراجعه حضوری دانشجویان و همکاران نمی‌باشد.

defualt-300-180

آخرین اطلاعیه ها

آخرین اخبار