• دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
  • آذردخت کمالان

کلاس درس اقتصاد مهندسی روز چهارشنبه مورخ ۲۸/ فروردین /۹۸ ساعت ۱۷-۱۵ برگزار می شود،    و جبرانی این درس در همان تاریخ ساعت ۱۹-۱۷  برگزار خواهد شد.

آخرین اطلاعیه ها

آخرین اخبار