• شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۹
  • محمدرضا فرجی

به اطلاع پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت سال ۹۹ می رساند جهت ثبت نام اینترنتی به لینک مراحل ثبت نام دانشجویان جدیدالورود مراجعه نمائید.

ضمناً پرینت فرم های مربوطه را در روز ثبت نام حضوری به همراه داشته باشید. زمان ثبت نام حضوری متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

آخرین اطلاعیه ها

آخرین اخبار