زمان حضور مدیران محترم گروه ها در ترم ۹۸۱

 • یکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۸
 • اخبار معاونت آموزشی

قابل توجه دانشجویان جدیدالورود- تکمیل کارنامه سلامت روان
لینک ثبت نام: https://portal.saorg.ir/mentalhealth

 • چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
 • اخبار معاونت آموزشی، اخبار و اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی

زمان بندی حذف و اضافه واحد نیم سال اول سال تحصیلی ۹۹ - ۹۸ (ترم ۹۸۱)

 • سه شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۸
 • اخبار معاونت آموزشی، اطلاعیه معاونت آموزشی

شرایط ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون مقاطع کارشناسی ارشد، کارشناسی ناپیوسته و کاردانی فنی و حرفه ای

 • شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۸
 • اخبار معاونت آموزشی

زمان بندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی۹۹-۹۸ (ترم ۹۸۱)

 • شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸
 • اخبار معاونت آموزشی
 • سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اخبار معاونت آموزشی

زمان بندی حذف و اضافه واحد نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۸ - ۹۷ (ترم ۹۷۲)

 • سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷
 • اخبار معاونت آموزشی

قابل توجه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی( به ویژه دانشجویان در شرف دفاع یا )فارغ التحصیلی

 • دوشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۷
 • اخبار معاونت آموزشی، اخبار و اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی، اطلاعیه معاونت آموزشی

زمان بندی انتخاب واحد نیم سال اول سال تحصیلی ۹۸- ۹۷ (ترم ۹۷۱)

 • چهارشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۷
 • اخبار معاونت آموزشی

جدول شهریه دانشجویان ورودی کلیه مقاطع تحصیلی در سال تحصیلی۹۷-۹۸

 • دوشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۷
 • اخبار معاونت آموزشی

قابل توجه دانشجویان آقای دکتر اوحدی

 • یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸
 • اخبار و اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی، اطلاعیه معاونت آموزشی

قابل توجه دانشجویان آقای دکترمهدی عباسی

 • سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸
 • اخبار و اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی، اطلاعیه معاونت آموزشی

قابل توجه دانشجویان خانم دکتر صلح میرزایی

 • سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸
 • اخبار و اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی، اطلاعیه معاونت آموزشی

قابل توجه دانشجویان آقای دکتر ریاحی

 • پنج شنبه ۹ آبان ۱۳۹۸
 • اخبار و اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی، اطلاعیه معاونت آموزشی

قابل توجه دانشجویان خانم دکتر اسدی

 • پنج شنبه ۹ آبان ۱۳۹۸
 • اخبار و اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی، اطلاعیه معاونت آموزشی

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی سیستم اطلاعات مکانی

 • دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸
 • اخبار و اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی، اطلاعیه معاونت آموزشی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی اسفندیاری وهبان

 • دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸
 • اخبار و اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی، اطلاعیه معاونت آموزشی

اصلاحیه- جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه رمضانیان اهور

 • دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸
 • اخبار و اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی، اطلاعیه معاونت آموزشی

قابل توجه دانشجویان آقای دکتر اوحدی

 • یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸
 • اخبار و اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی، اطلاعیه معاونت آموزشی

اصلاحیه- جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سمیرا میرعالی

 • یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸
 • اخبار و اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی، اطلاعیه معاونت آموزشی

قابل توجه دانشجویان آقای مهندس قربان خانی

 • دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۸
 • اطلاعیه معاونت آموزشی

قابل توجه دانشجویان آقای دکتر اوحدی

 • یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸
 • اخبار و اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی، اطلاعیه معاونت آموزشی

قابل توجه دانشجویان آقای مهندس مرادی پسند

 • یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸
 • اطلاعیه معاونت آموزشی

قابل توجه دانشجویان آقای جواهری افخم

 • یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸
 • اطلاعیه معاونت آموزشی

قابل توجه دانشجویان خانم رهسپار

 • پنج شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۸
 • اطلاعیه معاونت آموزشی

قابل توجه دانشجویان آقای دکترمهدی عباسی

 • سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸
 • اخبار و اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی، اطلاعیه معاونت آموزشی

قابل توجه دانشجویان خانم زارعی

 • سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸
 • اطلاعیه معاونت آموزشی

قابل توجه دانشجویان آقای مهندس یزدان دوست

 • سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸
 • اطلاعیه معاونت آموزشی

قابل توجه دانشجویان خانم دکتر صلح میرزایی

 • سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸
 • اخبار و اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی، اطلاعیه معاونت آموزشی

قابل توجه دانشجویان آقای مهندس ملکی

 • دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸
 • اطلاعیه معاونت آموزشی

شورای آموزشی

 • رپیس موسسه
 • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 • مدیر آموزش
 • مدیران گروه‌ها

شورای بررسی موارد خاص

 • رپیس موسسه
 • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 • مدیر آموزش
 • ۴ نفر از اعضای هیات علمی