• سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اخبار معاونت آموزشی

مراسم بزرگداشت روز معلم و هفته آموزش

 • چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اخبار معاونت آموزشی

زمان بندی حذف و اضافه واحد نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۸ - ۹۷ (ترم ۹۷۲)

 • سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷
 • اخبار معاونت آموزشی

قابل توجه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی( به ویژه دانشجویان در شرف دفاع یا )فارغ التحصیلی

 • دوشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۷
 • اخبار معاونت آموزشی، اخبار و اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی، اطلاعیه معاونت آموزشی

زمان بندی انتخاب واحد نیم سال اول سال تحصیلی ۹۸- ۹۷ (ترم ۹۷۱)

 • چهارشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۷
 • اخبار معاونت آموزشی

جدول شهریه دانشجویان ورودی کلیه مقاطع تحصیلی در سال تحصیلی۹۷-۹۸

 • دوشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۷
 • اخبار معاونت آموزشی

مراسم بزرگداشت روز معلم

 • یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اخبار معاونت آموزشی

پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان

 • سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اخبار معاونت آموزشی

دومین جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی‌ارشد

 • سه شنبه ۵ دی ۱۳۹۶
 • اخبار معاونت آموزشی، خبر ثابت
 • یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶
 • اخبار معاونت آموزشی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای شایان علین

 • دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸
 • اخبار و اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی، اطلاعیه معاونت آموزشی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علیرضا محمدی

 • شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸
 • اخبار و اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی، اطلاعیه معاونت آموزشی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای رضا بامداد

 • شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸
 • اخبار و اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی، اطلاعیه معاونت آموزشی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مهسا یعقوبی

 • یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اخبار و اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی، اطلاعیه معاونت آموزشی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی اروندی

 • چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اخبار و اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی، اطلاعیه معاونت آموزشی

اصلاحیه - جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد مرادی

 • چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اخبار و اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی، اطلاعیه معاونت آموزشی

قابل توجه دانشجویان آقای دکتر اوحدی

 • یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اخبار و اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی، اطلاعیه معاونت آموزشی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سامان طاطایی

 • یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اخبار و اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی، اطلاعیه معاونت آموزشی

قابل توجه دانشجویان خانم دکتر صلح میرزایی

 • دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اخبار و اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی، اطلاعیه معاونت آموزشی

قابل توجه دانشجویان آقای خزائی

 • چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اخبار و اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی، اطلاعیه معاونت آموزشی

قابل توجه دانشجویان خانم مهندس اسماعیلی

 • چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸
 • اطلاعیه معاونت آموزشی

قابل توجه دانشجویان خانم مهندس شریفیان

 • چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸
 • اطلاعیه معاونت آموزشی

قابل توجه دانشجویان خانم مهندس نوروزیان

 • یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸
 • اطلاعیه معاونت آموزشی

قابل توجه دانشجویان خانم مهندس حاج ولیئی

 • یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸
 • اطلاعیه معاونت آموزشی

قابل توجه دانشجویان خانم مهندس شریفیان

 • یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸
 • اطلاعیه معاونت آموزشی

قابل توجه دانشجویان آقای مهندس توکلی

 • شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸
 • اطلاعیه معاونت آموزشی

قابل توجه دانشجویان آقای مهندس ملکی

 • چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸
 • اطلاعیه معاونت آموزشی

قابل توجه دانشجویان آقای مهندس فرشچیان

 • چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸
 • اطلاعیه معاونت آموزشی

قابل توجه دانشجویان آقای مهندس توسلی

 • چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸
 • اطلاعیه معاونت آموزشی

قابل توجه دانشجویان آقای مهندس شهرام

 • سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸
 • اطلاعیه معاونت آموزشی

شورای آموزشی

 • رپیس موسسه
 • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 • مدیر آموزش
 • مدیران گروه‌ها

شورای بررسی موارد خاص

 • رپیس موسسه
 • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 • مدیر آموزش
 • ۴ نفر از اعضای هیات علمی