مراسم بزرگداشت روز معلم و هفته آموزش

 • چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اخبار معاونت آموزشی

زمان بندی حذف و اضافه واحد نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۸ - ۹۷ (ترم ۹۷۲)

 • سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷
 • اخبار معاونت آموزشی

قابل توجه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی( به ویژه دانشجویان در شرف دفاع یا )فارغ التحصیلی

 • دوشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۷
 • اخبار معاونت آموزشی، اخبار و اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی، اطلاعیه معاونت آموزشی

زمان بندی انتخاب واحد نیم سال اول سال تحصیلی ۹۸- ۹۷ (ترم ۹۷۱)

 • چهارشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۷
 • اخبار معاونت آموزشی

جدول شهریه دانشجویان ورودی کلیه مقاطع تحصیلی در سال تحصیلی۹۷-۹۸

 • دوشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۷
 • اخبار معاونت آموزشی

مراسم بزرگداشت روز معلم

 • یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اخبار معاونت آموزشی

پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان

 • سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اخبار معاونت آموزشی

دومین جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی‌ارشد

 • سه شنبه ۵ دی ۱۳۹۶
 • اخبار معاونت آموزشی، خبر ثابت
 • یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶
 • اخبار معاونت آموزشی

برگزاری کارگاه آموزشی برای مدرسین موسسه جهت آشنایی با قوانین و آئین‌نامه‌های آموزشی

 • سه شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۶
 • اخبار معاونت آموزشی

قابل توجه دانشجویان خانم دکتر صلح میرزایی

 • دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اخبار و اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی، اطلاعیه معاونت آموزشی

قابل توجه دانشجویان آقای خزائی

 • چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اخبار و اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی، اطلاعیه معاونت آموزشی

قابل توجه دانشجویان آقای دکتر اوحدی

 • چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اخبار و اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی، اطلاعیه معاونت آموزشی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری- سیستم اطلاعات مکانی و GIS

 • سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اخبار و اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی، اطلاعیه معاونت آموزشی

قابل توجه دانشجویان آقای دکترحسینیان

 • چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اخبار و اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی، اطلاعیه معاونت آموزشی

قابل توجه دانشجویان آقای دکتر فرهنگی

 • دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اخبار و اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی، اطلاعیه معاونت آموزشی

قابل توجه دانشجویان آقای دکتر مهدی عباسی

 • یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اخبار و اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی، اطلاعیه معاونت آموزشی

زمان برگزاری کلاسهای جبرانی درس اقتصاد کلان

 • شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اخبار و اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی، اطلاعیه معاونت آموزشی

قابل توجه دانشجویان آقای دکتر طهماسبی

 • پنج شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اخبار و اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی، اطلاعیه معاونت آموزشی

قابل توجه دانشجویان آقای دکتر اوحدی

 • پنج شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اخبار و اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی، اطلاعیه معاونت آموزشی

زمان برگزاری کلاسهای درس در روزهای بعد از شبهای قدر

 • پنج شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اطلاعیه معاونت آموزشی

قابل توجه دانشجویان آقای مهندس بهادری نژاد

 • چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اطلاعیه معاونت آموزشی

قابل توجه دانشجویان آقای مهندس سلیمانیان

 • چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اطلاعیه معاونت آموزشی

زمان برگزاری کلاسهای جبرانی آقای مهندس رفیعی

 • سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اطلاعیه معاونت آموزشی

قابل توجه دانشجویان آقای مهندس ملکی

 • سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اطلاعیه معاونت آموزشی

قابل توجه دانشجویان آقای مهندس سلطانی

 • سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اطلاعیه معاونت آموزشی

قابل توجه دانشجویان آقای مهندس سلطانی

 • سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اطلاعیه معاونت آموزشی

زمان برگزاری کلاس جبرانی درس سازه‌های فولاد۱

 • سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اطلاعیه معاونت آموزشی

قابل توجه دانشجویان خانم مهندس ترابی یگانه

 • سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اطلاعیه معاونت آموزشی

قابل توجه دانشجویان خانم دکتر صلح میرزایی

 • دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اخبار و اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی، اطلاعیه معاونت آموزشی

شورای آموزشی

 • رپیس موسسه
 • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 • مدیر آموزش
 • مدیران گروه‌ها

شورای بررسی موارد خاص

 • رپیس موسسه
 • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 • مدیر آموزش
 • ۴ نفر از اعضای هیات علمی