تعهدات بیمه تکمیلی در سال ۹۸

 • چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اخبار معاونت پشتیبانی و توسعه مدیریت

مراسم بزرگداشت روز معلم و هفته آموزش

 • چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اخبار معاونت پشتیبانی و توسعه مدیریت، اعضای هیات موسس

تاریخ سررسید چک شهریه

 • چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
 • اخبار معاونت پشتیبانی و توسعه مدیریت

سررسید چک دانشجویان

 • چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵
 • اخبار معاونت پشتیبانی و توسعه مدیریت

قابل توجه کلیه دانشجویان

 • شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اطلاعیه معاونت پشتیبانی

قابل توجه دانشجویان متقاضی تقسیط شهریه

 • چهارشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۷
 • اطلاعیه معاونت پشتیبانی

تغییر ساعت کار اداری موسسه

 • یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷
 • اطلاعیه معاونت پشتیبانی

تسهیلات فراهم شده در پرداخت شهریه ترم ٩٦٢

 • چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۶
 • اطلاعیه معاونت پشتیبانی

قابل توجه کلیه دانشجویان

 • شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۵
 • اطلاعیه معاونت پشتیبانی
 • سه شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۵
 • اطلاعیه معاونت پشتیبانی