• سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶
  • آذردخت کمالان

کارگاه آموزشی باعنوان ” نگاهی به زلزله ۲۱ آبان کرمانشاه وبررسی عملکردساختمان های منطقه” در روز چهارشنبه مورخ ۱۶/اسفند/۹۶ ساعت ۱۱ تا ۱۲:۳۰ توسط آقای مهندس احمدرضاجعفری درسالن اجتماعات مؤسسه برگزارشد. دراین کارگاه مطالب مفیدی ارائه شد که مورد استقبال دانشجویان قرارگرفت. لازم به ذکراست که تعداد ۴۵ نفرازدانشجویان کارشناسی،کارشناسی ارشد و دو نفر از اعضای هیأت علمی مؤسسه شرکت کنندگان کارگاه بودند.

آخرین اطلاعیه ها

آخرین اخبار