فایل سرفصل رشته ها

فایل چارت درس ها

اعضای هیات علمی

بشیری

 • دکتری
 • آینده‌پژوهی - مهندسی سیستم‌های پیچیده
b11_afshinpour

 • کارشناسی ارشد
 • كامپیوتر

مدرسان

avatar

 • دکترای تخصصی
 • مهندسی کامپیوتر
hamidreza rezaee

 • دکترای تخصصی
 • computer management
ehsan aerabii

 • ) کارشناسی ارشد (دانشجوی دکترا
 • مهندسي کامپيوتر – معماری کامپيوتر

پیوندهای مرتبط

 نام  رشته های دایر و مقاطع 

مقطع کارشناسی ناپیوسته:



 • مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

مقطع کاردانی پیوسته:



 •  نرم افزار کامپیوتر

مدیر گروه

زمان حضور مدیر گروه در ترم  ۹۶۱:

 • دوشنبه :۱۲-۸
 • سه‌شنبه: ۱۸ – ۱۴