فایل سرفصل رشته ها

فایل چارت درس ها

اعضای هیات علمی

b11_afshinpour

 • کارشناسی ارشد
 • كامپیوتر

مدرسان

avatar

 • دکترای تخصصی
 • مهندسی کامپیوتر
hamidreza rezaee

 • دکترای تخصصی
 • computer management
ehsan aerabii

 • ) کارشناسی ارشد (دانشجوی دکترا
 • مهندسي کامپيوتر – معماری کامپيوتر

پیوندهای مرتبط

 نام  رشته های دایر و مقاطع 

مقطع کارشناسی ارشد: • مهندسی کامپیوتر- معماری سیستم‌های کامپیوتری

 

مقطع کارشناسی پیوسته: • مهندسی کامپیوتر

مقطع کارشناسی ناپیوسته: • مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

مقطع کاردانی پیوسته: •  نرم افزار کامپیوتر

مدیر گروه

زمان حضور مدیر گروه در ترم ۹۷۱:

 • دوشنبه: ۱۲- ۸
 • پنجشنبه: ۱۲-۱۰