فایل سرفصل رشته ها

فایل چارت درس ها

اعضای هیات علمی

مدرسان

avatar

  • دکترای تخصصی
  • مهندسی کامپیوتر
hamidreza rezaee

  • دکترای تخصصی
  • computer management

پیوندهای مرتبط

 نام  رشته های دایر و مقاطع 

مقطع کارشناسی ارشد:  • مهندسی کامپیوتر- معماری سیستم‌های کامپیوتری

 

مقطع کارشناسی پیوسته:  • مهندسی کامپیوتر

مقطع کارشناسی ناپیوسته:  • مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

مقطع کاردانی پیوسته:  •  نرم افزار کامپیوتر

مدیر گروه

زمان حضور مدیر گروه در ترم ۹۸۱:

  • یکشنبه: ۱۰-۱۱