فایل سرفصل رشته ها

فایل چارت درس ها

اعضای هیات علمی

jeirani

  • کارشناسی‌ارشد
  • مهندسی عمران- محیط‌زیست
فواد-سلطانی

  • کارشناسی ارشد
  • عمران-آب

مدرسان

پیوندهای مرتبط

  • زمان حضور مدیر گروه در ترم ۹۶۱:
  • یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه: ۱۱-۹:۳۰
  • چهارشنبه: ۱۲-۱۰:۳۰

مدیر گروه