فایل سرفصل رشته ها

فایل چارت درس ها

پیوندهای مرتبط

•زمان حضور مدیران گروه در ترم ۹۶۲:

آقای موسوی مدیر گروه رشته حقوق: شنبه: ۱۴-۱۲

آقای دکتر باقری مدیر گروه آسیب‌شناسی: چهارشنبه ساعت ۱۲-۱۰

مدیران گروه