فایل سرفصل رشته ها

فایل چارت درس ها

اعضای هیات علمی

malek2i

 • کارشناسی ارشد
 • عمران- سازه
jeirani

 • کارشناسی‌ارشد
 • مهندسی عمران- محیط‌زیست
جعفری

 • کارشناسی ارشد - دانشجوی دکتری
 • عمران-زلزله
saeedi

 • دکتری
 • عمران-مکانیک خاک و پی

مدرسان

hadi ajorlou

 • کارشناسی ارشد
 • عمران - ژئوتکنیک
avatar

 • دکترا
 • عمران
avatar

 • دکترا
 • عمران
mohammadhosein ouhadi

 • کارشناسی ارشد
 • مهندسي و مديريت ساخت
avatar

 • دکتری
 • عمران راه و ترابری
avatar

 • کارشناسی ارشد
 • مهندسی عمران
avatar

 • کارشناسی ارشد
 • مهندسی عمران- سازه

پیوندهای مرتبط

پیوندهای مرتبط

مقطع کارشناسی ارشد :

 • مهندسی عمران – راه و ترابری
 • مهندسی عمران – محیط زیست
 • مهندسی عمران- زلزله
 • مهندسی عمران – -سازه
 • مهندسی عمران- مدیریت و ساخت

مقطع کارشناسی ناپیوسته:

 • مهندسی تکنولوژی عمران- عمران
 • مهندسی اجرایی عمران

مقطع کارشناسی:

 • مهندسی عمران – عمران

مدیر گروه

زمان حضور مدیر گروه در ترم ۹۵۲:

 • شنبه:  ۱۲:۳۰-۱۱:۳۰
 • دوشنبه: ۱۱-۱۰
 • چهارشنبه: ۱۲:۳۰-۱۱:۳۰