فایل سرفصل رشته ها

فایل چارت درس ها

اعضای هیات علمی

مهندس محمد عباسی

 • دانشجوی دکتری
 • مهندسی سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS ) - سنجش از دور

مدرسان

حیدری-مظفر

 • دکتری
 • نقشه برداری-فتوگرامتری
فامیل-شوقی

 • کارشناسی ارشد
 • مهندسی عمران- برنامه ریزی شهری
avatar

 • کارشناسی ارشد
 • مهندسی نقشه برداری- ژئودزی

پیوندهای مرتبط

 نام  رشته های دایر و مقاطع 

مقطع کارشناسی ارشد : 

 • مهندسی نقشه برداری – سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS:

مقطع کارشناسی: •  مهندسی نقشه برداری

مقطع کارشناسی ناپیوسته: • مهندسی تکنولوژی نقشه برداری

مقطع کاردانی پیوسته: •  نقشه برداری

مدیر گروه

 • زمان حضور مدیر گروه در ترم ۹۸۱:
 • سه شنبه: ۱۰-۱۲
 • چهارشنبه:  ۱۰-۱۲
 • پنجشنبه: ۱۰-۱۲