پنج‌شنبه, 22 بهمن 1394

سایر بخش هامعاونت دانشجویی و فرهنگی


کاربران حاضر
تعداد کاربران شناخته نشده (20)
تعداد کاربران شناخته شده (0)

ورود به سیستم

نام کاربري:
کلمه عبور:
ورود به سيستم
ثبت نام
کد عبور خود را فراموش کرده ام


پیامزمان بندی حذف و اضافه نیم سال دوم سال تحصیلی 95- 94 (ترم942)
24/بهمن/94: کارشناسی پیوسته عمران-عمران، کارشناسی ناپیوسته عمران- عمران، کارشناسی ناپیوسته اجرایی عمران، کارشناسی آبادانی روستاها
25/بهمن/94: کارشناسی پیوسته عمران -عمران، کارشناسی ناپیوسته عمران- عمران، کارشناسی ناپیوسته اجرایی عمران،کارشناسی آبادانی روستاها
26/بهمن/94: کارشناسی پیوسته نقشه برداری، کارشناسی ناپیوسته نقشه برداری ، کاردانی نقشه برداری،
27/بهمن/94: کارشناسی پیوسته نقشه برداری، کارشناسی ناپیوسته نقشه برداری ، کاردانی نقشه برداری
28/بهمن/94: کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر، کارشناسی پیوسته محیط زیست
29/بهمن/94: کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر، کارشناسی پیوسته محیط زیست
01/اسفند/94: کاردانی معماری، کارشناسی پیوسته معماری، کارشناسی ناپیوسته معماری
02/اسفند/94: کاردانی معماری، کارشناسی پیوسته معماری، کارشناسی ناپیوسته معماری
03/اسفند/94: کارشناسی ارشد عمران-راه و ترابری، کارشناسی ارشد توسعه روستایی، کارشناسی ارشد عمران-محیط زیست- کارشناسی ارشد عمران سازه-کارشناسی ارشد عمران نقشه برداری(GIS)
04/اسفند/94: کارشناسی ارشد عمران-راه و ترابری، کارشناسی ارشد توسعه روستایی، کارشناسی ارشد عمران-محیط زیست- کارشناسی ارشد عمران سازه- کارشناسی ارشد عمران نقشه برداری(GIS)
کلیه دانشجویان موظفند در تاریخ‌های تعیین شده جهت حذف و اضافه در ترم 942 از طریق سایت موسسه به آدرس www.atr.ac.ir اقدام نمایند.
ضمناٌ متذکر می‌شود اداره آموزش هیچ گونه مراجعه حضوری برای حذف و اضافه را نمی‌پذیرد.
آموزش 14/بهمن/94

زمان

پنج‌شنبه, 22 بهمن 1394
شماره حساب

شماره حساب های موسسه: بانک تجارت ، شعبه ابن سینا، جاری
2402115591،
بانک ملت، شعبه جهان نما
6570728254

شماره فاكس امور دانشجویی و مالی : 08138230736

 

اخبار قدیم

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8