قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان تحصیلات تكمیلی می­رساند جهت دانلود مقالات علمی خود می توانند به پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، به آدرس www.SID.ir مراجعه فرمایند .

دانلود راهنما

ضمنا سایت‌های زیر جهت دریافت رایگان ولی محدود مقالات از پایگاههای ساینس دایرکت، اشپرینگر، وایلی

و دریافت غیررایگان مقالات از اکثریت پایگاههای غیررایگان:

توضیحات

پایگاه اول در حال حاضر در هر۶ ساعت سه مقاله رایگان دراختیار کاربر می‌گذارد، پایگاه دوم به ازای هر ۳۰ساعت دو مقاله رایگان.