با توجه به شرایط اپیدمی ویروس کرونا، دانشجویان گرامی می توانند با مراجعه به آدرس های ذیل در شبکه های اجتماعی، ارتباط غیرحضوری با حوزه بسیج دانشجویی موسسه داشته باشند.

 

لینک اینستاگرام: https://instagram.com/basij.ort?igshid=

 

لینک تلگرام: https://t.me/atrbasij