۱۳ شهریور روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی

ابوریحان محمد بن احمد بیرونی، در ۱۳ شهریور سال ۳۵۲ خورشیدی در خوارزم، دیده به جهان گشود. به مناسبت زحمات و تلاش های ابوریحان بیرونی، ۱۳ شهریور ماه را به نام این دانشمند ایرانی و روز ملی نجوم نامگذاری کرده اند.

او در علوم متعدد، نظریه های جدیدی را پایه گذاری کرد که عبارتند از:

نجوم : نظریه حرکت وضعی زمین، تعیین جهت قبله در شهرهای گوناگون.

جغرافیا : محاسبات طول و عرض جغرافیایی شهرها، ترسیم نقشه.

اظهار نظر در مورد زمان پیدایش زمین : چگونگی پدید آمدن لایه سطحی زمین و تبدیل دریاها به خشکی.

از آثار وی می توان《تحقیق ماللهند، قانون مسعودی، التفهیم لاوایل صناعات التنجیم، الجماهر فی معرفه الجواهر، صیدنه، آثار الباقیه عن القرون الخالیه》نام برد.

و پس از سال ها تلاش وکوشش در راه علم و کسب فضیلت، در ۲۲ آذر ۴۲۷ خورشیدی، در شهرغزنه (غزنی کنونی واقع در افغانستان) دار فانی را وداع گفت و نیز در همان جا به خاک سپرده شد.