دانشجویان گرامی، شیوه و مراحل انجام امور مربوط به مقطع کارشناسی ارشد مطابق فایل های PDF ذیل می باشد. جهت انجام هر کدام از امور مربوطه، لازم است طبق مراحل ذکر شده اقدام نمائید.

شیوه انتخاب استاد راهنما                                      ⇐   مراحل انتخاب استاد راهنما

شیوه تصویب پروپوزال                                             ⇐   مراحل تصویب پروپوزال

شیوه استعلام موضوع پایان نامه                               ⇐   مراحل استعلام موضوع پایان نامه

شیوه دفاع پايان نامه                                              ⇐   مراحل دفاع پايان نامه

شیوه ارسال گزارش پیشرفت سه ماهه پایان نامه        ⇐   مراحل ارسال گزارش پیشرفت سه ماهه پایان نامه

امور انجامی پس از جلسه دفاع                                ⇐   مراحل پس از دفاع

شیوه تمدید سنوات ترم پنجم و ششم                       ⇐   مراحل تمدید سنوات ترم پنجم