طی مذاکرات دو ساله مؤسسه آموزش عالی عمران و توسعه با وزارت علوم و تحقیقات و فناوری (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران) مؤسسه آموزش عالی عمران و توسعه موفق شد مجوز عضویت طرح امین (امانت بین کتابخانه ها) را از وزارت علوم تحقیقات و فناوری اخذ نماید. اعضای هیأت علمی، کارمندان و دانشجویان مؤسسه طی شرایطی که در ذیل به آن ها اشاره شده است می توانند در صورت موجود نبودن کتاب یا مدرک مورد نیاز، طی در خواست به مسئول کتابخانه مؤسسه ازکتابخانه دانشگاه بوعلی سینا و سایر کتابخانه های سطح استان- سطح کشور که عضو طرح امین هستند کتاب و اسناد علمی امانت بگیرند. این طرح قابلیت خدمات امانت مدرک و خدمات تأمین تصویر مدرک را نیز دارد.

لازم به ذکر است که کلیه هزینه های این طرح از سوی مؤسسه پرداخت می شود.

عنوان

دسترسی به لیست دانشگاه‌ها و مراکز علمی عضو طرح امین(امانت بین کتابخانه‌ای): اطلاعات قابل دسترسی در این لینک:

  •  نام تمامی کتابخانه‌های عضو طرح امین
  • شماره تماس با کتابخانه‌ها
  • آدرس کتابخانه‌ها و…