دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

لازم است به نکات ذیل توجه داشته باشید:

 

  • جهت اخذ سنوات ترم های پنجم و ششم کافیست فرم درخواست تمدید سنوات را پر کرده و به کارشناسان تحصیلات تکمیلی ارائه کنید.
  • جهت اخذ سنوات ترم های هفتم به بعد لازم است فرآیند اخذ مجوز از کمیسیون خاص استانی را انجام دهید.
  • جهت اخذ مجوز ادامه تحصیل دانشجویان مشروط کافیست همانند قسمت فرآیند انجام کمیسیون موارد خاص استانی جهت ادامه تحصیل دانشجویان مشروط دوره کارشناسی که در ذیل آورده شده عمل کنید.

 

مراحل انجام فرآیند کمیسیون موارد خاص استانی:

۱     فرم درخواست تمدید سنوات دانشجویان ارشد را دانلود و پس از تکمیل، به کارشناس کمیسیون موارد خاص (خانم شریفیان) تحویل دهید.                       توجه: استاد راهنما نیز باید روند کار و زمان مورد نیاز جهت تحویل پایان نامه را مشخص و تایید نماید. ۲     وضعیت ترم ­های قبل باید مشخص گردد (ترم پنج و شش باید در شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی مجوز داشته باشند) ۳      درصورت داشتن مدارک، اصل و کپی مدارک به کارشناس موارد خاص تحویل نمائید (لازم است اصل مدارک نیز ارائه گردد و پس از تطبیق اصل مدارک به دانشجو برگردانده خواهد شد) ۴     پس از ثبت اطلاعات و گرفتن کد رهگیری، مراحل پرداخت هزینه را در سامانه بوستان انجام دهید. (طبق تصاویر ذیل مراحل را انجام دهید) ۵     در نهایت در پرتال فوق روند قابل پیگیری می­ باشد.

فرم های مورد نیاز: 

دانشجویان مقطع کارشناسی

فرآیند انجام فرآیند کمیسیون موارد خاص استانی:

۱     دریافت فرم درخواست تمدید سنوات دانشجویان. ۲     جهت ثبت پرتال لازم است تمامی نمرات ثبت نهایی شود. ۳     ارائه فرم فوق به کارشناس کمیسیون موارد خاص (خانم شریفیان) ۴     درصورت داشتن مدارک، اصل و کپی مدارک به کارشناس موارد خاص تحویل داده ­شود (لازم است اصل مدارک نیز ارائه گردد و پس از تطبیق اصل مدارک به دانشجو برگردانده خواهد شد) ۵     پس از ثبت اطلاعات و گرفتن کد رهگیری، مراحل پرداخت هزینه در سامانه بوستان توسط دانشجو انجام گردد. ۶     درنهایت در پرتال فوق روند قابل پیگیری می­ باشد. ۷     لازم به ذکر می­ باشد ارجاع پرونده ­ها جهت بررسی به کمیسیون موارد خاص، منوط به پرداخت هزینه توسط دانشجو می باشد.

فرم های مورد نیاز: 

 

فرآیند انجام کمیسیون موارد خاص داخلی جهت ادامه تحصیل:

  • دریافت فرم ها، درخواست مجوز ادامه تحصیل
  • ورود به سایت www.saorg.ir   (انتهای صفحه مذکور قسمت خدمات آموزشی و سپس در قسمت کمیسیون موارد خاص وارد شده)
  • اطلاعات درخواستی را با دقت وارد کنید.
  • در جدول موارد خاص دانشجو باید فرم درخواست خود را اسکن کرده و در قسمت سایر الصاق نماید و بقیه مدارک خود را در قسمت های مشخص شده الصاق نماید.
  • زمانی که موارد فوق تکمیل و ثبت شد و پیغام “در دانشگاه در دست بررسی می باشد” را ملاحظه کردید. فرم درخواست و تصویر مدارک الصاق شده را به کارشناس مربوطه تحویل دهید.

تذکر ۱: جهت ثبت پرتال لازم است تمامی نمرات ثبت نهایی شود. تذکر۲: ثبت اطلاعات کارنامه ای در پرتال بسیار مهم می باشد و جهت ثبت اطلاعات خود قبلا از سایت موسسه کارنامه خود را پرینت گرفته و بعد اطلاعات آموزشی خود را وارد پرتال نمایید.   لازم به ذکر می­باشد ارجاع پرونده­ ها به کمیسیون موارد خاص جهت بررسی، منوط به تکمیل پرتال فوق می­ باشد.

فرم های مورد نیاز: 

راهنمای چرداخت هزینه و پیگیری کمیسیون موارد خاص استانی