پیوندهای مرتبط

 نام  رشته های دایر و مقاطع 

مقطع کارشناسی ارشد:  • مهندسی کامپیوتر- معماری سیستم‌های کامپیوتری

 

مقطع کارشناسی پیوسته:  • مهندسی کامپیوتر

مقطع کارشناسی ناپیوسته:  • مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

مقطع کاردانی پیوسته:  •  نرم افزار کامپیوتر

مدیر گروه

زمان حضور مدیر گروه در ترم ۹۸۲:

  • یکشنبه: ۱۲-۱۰
  • دوشنبه: ۱۲-۱۰