پیوندهای مرتبط

نام رشته‌های دایر و مقاطع

مقطع کارشناسی ارشد:  • آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی- امدادگر ورزشی
  • فيزيولوژي ورزشي-فيزيولوژي فعاليت بدني و تندرستي

مدیر گروه

زمان حضور مدیر گروه طبق اطلاعیه در هر ترم