فایل سرفصل رشته ها

فایل چارت درس ها

اعضای هیات علمی

مدرسان

پیوندهای مرتبط

نام رشته های دایر و مقاطع

مقطع کارشناسی ارشد:  • مهندسی معماری
  • مدیریت پروژه و ساخت

 

مقطع کارشناسی:  •  مهندسی معماری
  • مهندسی شهرسازی
  • ارتباط تصویری( گرافیک)

 

مقطع کارشناسی ناپیوسته:  • علمی -کاربردی معماری

 

مقطع کاردانی ناپیوسته:  •  معماری

 

مقطع کاردانی پیوسته:  • نقشه‌کشی معماری
  • گرافیک

مدیر گروه

  • زمان حضور مدیر گروه در ترم برابر اطلاعیه اعلامی در هر ترم