اخبار موسسه

کسب رتبه اول مسابقه از ایده تا اپلیکیشن توسط دانشجوی موسسه

کسب رتبه اول مسابقه از ایده تا اپلیکیشن توسط دانشجوی موسسه

  • چهارشنبه ۸ دی ۱۳۹۵
در حال بارگذاری

{{post.title | cutText}}

  • {{post.date | cutTime}}
  • {{post.categories[0].title}}
  • {{currentPage | convertToFA}} از {{numberOfPages() | convertToFA}}

اطلاعیه ها

در حال بارگذاری

{{post.title}}

  • {{post.date | cutTime}}
  • {{currentPage | convertToFA}} از {{numberOfPages() | convertToFA}}