اخبار موسسه

برنامه زمان بندی انتخاب واحد ترم ۹۵۱

برنامه زمان بندی انتخاب واحد نیم سال اول سال تحصیلی ۹۶- ۹۵ (ترم ۹۵۱ )

  • یکشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۵
در حال بارگذاری

{{post.title | cutText}}

  • {{post.date | cutTime}}
  • {{post.categories[0].title}}
  • {{currentPage | convertToFA}} از {{numberOfPages() | convertToFA}}

اطلاعیه ها

در حال بارگذاری

{{post.title}}

  • {{post.date | cutTime}}
  • {{currentPage | convertToFA}} از {{numberOfPages() | convertToFA}}