نمایش در قسمت پژوهشی

چهره های برتر پژوهشی سال ۱۴۰۲

اسامی اساتید و دانشجویانی که در عفته پژوهش سال 1402 مورد تقدیر قرار گرفته اند.   اساتید و کارمندان: آقای دکتر حجت اله سیاوشی(7 کنفرانسی و 2 ژورنالی1401 و 2 کنفرانسی و 1 ژورنالی 1402) خانم دکتر رویا صادقی فرشته(6 کنفرانسی 1401) آقای دکتر امیرحسین فرشچیان(3 کنفرانسی 1401و 2کنفرانسی 1402) آقای دکتر محمدعلی سماواتی شریف (4کنفرانسی و 1 ژورنالی 1401 و 3 کنفرانسی و 1 ژورنالی1402) خانم مهندس سیما عابدی (4کنفرانسی 1401 و 1 کنفرانسی 1402) مهندس حامد منوچهریان(3 کنفرانسی 1401) زهرا قره لو ( 2 کنفرانسی و 1ژورنالی 1401 و 1 ژورنالی 1402) خانم دکتر راحله اسدی (1 ... ادامه مطلب