آیین نامه آموزشیآیین نامه یکپارچه آموزشی دوره های کاردانی،کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری برای دانشجویان ورودی سال 1397 و بعد از آن
زمان حضور مدیران گروهزمان حضور مدیران گروه های مختلف در ترم جاری به صورت ذیل می باشد.
چارت های رشته های مقطع کارشناسی و کاردانیتمامی چارت های رشته های فعال در مقطع کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته و کاردانی
نحوه دریافت گواهی اشتغال به تحصیل جهت ارائه به سازمان تامین اجتماعینحوه دریافت گواهی اشتغال به تحصیل جهت ارائه به سازمان تامین اجتماعی به صورت ذیل می باشد لذا دانشجویان گرامی از درخواست گواهی به شیوه های دیگر اجتناب کنند.
فرم ها و شیوه نگارش پایان نامه معماریفرم ارائه طرح نهایی، فرم ارزیابی پایان نامه، شیوه نگارش پایان نامه مقطع کارشناسی رشته معماری