حوزه دانشجویی موسسه براساس تفاهم‌نامه‌ای که بین موسسه و خوابگاه‌های دارای مجوز به امضا می‌رسد و همچنین بازدیدهای مستمر و نظرخواهی از دانشجویان براساس فرم‌های نظرخواهی، درصدد بهبود شرایط و هماهنگی بین موسسه و مدیریت خوابگاه‌ها می‌باشد.

دفتر امور دانشجویی و فرهنگی موسسه به شماره ۳۸۲۳۲۰۹۰-۰۸۱ و ۳۸۲۳۰۴۱۰-۰۸۱ داخلی ۲۱۵ پاسخگوی سوالات دانشجویان گرامی می­باشد.