بازدید رئیس و معاونین و مدیر پژوهشی دانشگاه عمران و توسعه از کارخانه بتون صنعت بریس در مورخ 1402/12/21 و انعقاد تفاهم نامه همکاری بین شرکت بتن صنعت بریس و دانشگاه در راستای تعامل هدفمند دانشگاه و صنعت انجام گرفت. پس از بازدید از بخشهای مختلف کارخانه، جلسه مشترک بین شرکت دانش بنیان بتن صنعت بریس، دانشگاه عمران و توسعه و اتاق بازرگانی همدان برگزار گردید و بر اساس بیان جناب آقای دکتر میرابیان و جناب آقای دکتر غلامی، مقدمات اجرای بندهای تفاهم نامه تشریح گردید .در پایان با امضای دو طرفه‌، اجرایی شدن این تفاهم نامه گامی موثر در ارتقای دانش کاربردی متناسب با نیاز دانشگاه و صنعت بیان گردید و مصوب شد که گزارش ماهانه مراحل اجرای آن به استحضار ریاست محترم برسد.