سمینار استانی شهرسازی با حضور آقای دکتر غلامی ریاست محترم موسسه و آقای دکتر شیعه استاد پیشکسوت شهرسازی و جمعی از اعضاء سازمان نظام مهندسی استان همدان و رئیس سازمان مسکن و شهرسازی و چند سازمان دیگر در آبان ماه سال 1402 برگزار شد.