در حمایت از مردم بی دفاع غزه و همگام با دانشجویان دانشگاه های کشور در برگزاری تجمع دانشجویی روز 1402/02/09 دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه عمران و توسعه، حمایت خود را از این تجمعات در اعتراض به جنایات رژیم غاصب صهیونیستی و حامیان آن اعلام می دارند