اسامی اشخاصی که کمک‌های بلاعوض علمی و مالی ایشان در راستای ارتقای جایگاه علمی موسسه بوده‌‌ است.

اسامی اهدا کنندگان کتاب به کتابخانه موسسه
 • آقای دکتر منصور غلامی، ریاست موسسه
 • آقای دکتر محمدعلی سمواتی شریف، معاونت موسسه
 • آقای دکتر مهدی ریاحی خرم، مدرس
 • آقای مهندس احمدرضا جعفری، مدرس
 • آقای دکتر سید یاسر موسوی، مدرس
 • خانم دکتر ریحانه زندی، مدرس
 • خانم دکتر رویا صادقی فرشته، مدرس
 • آقای مهدی لطفیان، از دانشجویان موسسه
 • آقای مهدی زارعی، از دانشجویان موسسه
 • زنده یاد آقای شهریار رخزادپور، از دانشجویان موسسه
 • آقای محمد پارسایی، از دانشجویان موسسه
 • خانم زهرا کیاه چین، از دانشجویان موسسه