به اطلاع دانشجویان متقاضی وام دانشجویی (غیر شاغل) می‌رساند؛ مهلت ثبت نام وام دانشجویی صندوق رفاه تا 20 آذر ماه تمدید شده است.
** خواهشمند است مدارک وام خود را حداکثر تا تاریخ 20 آذر ماه به کارشناس صندوق رفاه (خانم اصفهانی) تحویل دهید. در غیر این صورت وام شما لغو خواهد شد.