جهت ثبت نام مراحل ذیل را به ترتیب انجام دهید.

  1. به لینک  /https://portal.saorg.ir/physicalhealth  مراجعه و اقدام به ثبت نام و تکمیل فرم سلامت نموده و پرینت فرم را در زمان ثبت نام حضوری تحویل اداره آموزش نمایید.
  2.  پذیرفته شدگان آقا که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند باید جهت اخذ معافیت تحصیلی دوره کارشناسی ارشد، کارشناسی و کاردانی به سایت https://sakha.epolice.ir مراجعه و درخواست خود را ثبت نمایند و تا پایان صدور معافیت تحصیلی پیگیری های لازم را از سایت انجام دهد. (هنگام ثبت نام به مسئول نظام وظیفه مراجعه نمایید.)
  3.  دریافت تاییدیه تحصیلی برای مقاطع آموزش عالی وزارت علوم و وزارت بهداشت بصورت الکترونیکی و از طریق سامانه استعلام مدرک تحصیلی به آدرس /https://estelam.msrt.ir . پرینت تاییدیه را بهمراه داشته باشید.
  4. پس از انجام مراحل فوق جهت واریز شهریه در سایت موسسه به لینک سامانه آموزشی سما مراجعه نمایید. ( جهت ورود از کد ملی و شماره داوطلبی استفاده کنید و نوع کاربری دانشجوی جدیدالورود باشد و کد رهگیری را بهمراه داشته باشید.)
  5. مدارک لازم جهت ثبت نام به شرح ذیل می باشد. خواهشمند است حتی الامکان مدارک تمامی مدارک را بهمراه داشته باشید. همچنین فرم های ثبت نام را دانلود و پس از تکمیل به مسئولین ثبت نام ارائه نمایید.
  • اصل گواهی یا دانشنامه و ریز نمرات مقاطع قبلی دانشگاهی (کاردانی و کارشناسی) بهمراه 2 سری تصویر آن
  • شناسنامه و 2 سری تصویر از تمامی صفحات
  • کارت ملی و 2 سری تصویر آن
  • تعداد 6 قطعه عکس ۴*۳ بروز
  • اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم (در صورت وجود) و 2 سری تصویر آن

6. تمامی فرم های ثبت نام زیر را پرینت گرفته و پس از تکمیل آنها تحویل کارشناسان ثبت نام دهید.

فرم های مورد نیاز ثبت نام :

فرم های ذیل را پس از دانلود و تکمیل به کارشناس ثبت نام تحویل نمایید.

پس از انجام مراحل فوق جهت ثبت نام حضوری، ضمن همراه داشتن مدارک و فرم های ذیل در زمانبندی مشخص شده به موسسه مراجعه فرمائید.

نظرسنجی الزاماً انجام شود.

آیین نامه آموزشی

مطالعه آیین نامه  آموزشی برای دانشجویان الزامی است.