به اطلاع پرسنل و همکاران محترم موسسه می رساند ساعت کار موسسه در ماه مبارک رمضان به شرح ذیل است:

  1. از تاریخ 1402/12/22 الی 1403/01/21 ساعت کاری از ساعت 7:45 صبح لغایت 14:00 می باشد.
  2. در روز چهارشنبه 15 فروردین ماه نیز با دوساعت تاخیر از ساعت 9:45 الی 14:00 می باشد.