قابل توجه دانشجویان شاغل به کار؛

طبق بخشنامه جدید صندوق رفاه، به اطلاع می‌رساند ثبت درخواست وام شهریه در سامانه یکپارچه صندوق رفاه در حال حاضر برای دانشجویان شاغل به کار امکانپذیر نمی‌باشد. در صورت تخصیص اعتبار برای دانشجویان شاغل، زمان ثبت وام اطلاع رسانی خواهد شد.