بهاءالدین محمد بن عزالدین معروف به شیخ بهایی، حکیم، علامهٔ فقیه، عارف، اخترشناس، ریاضی‌دان، شاعر، ادیب، تاریخ‌نگار و دانشمند شیعهٔ ایرانی عرب‌تبار از بعلبک در لبنان کنونی در قرون دهم و یازدهم هجری بود که در دانش‌های فلسفه، منطق و ریاضیات دانایی داشت، در حدود ۹۶ کتاب و رساله از او در سیاست، حدیث، ریاضی، اخلاق، نجوم، عرفان، فقه، مهندسی، هنر و فیزیک بر جای مانده‌است.روز بزرگداشت شیخ بهایی در تقویم به عنوان روز معماری ثبت شده است.