_

مراحل فراغت از تحصیل

_
1
گذراندن تمامی واحدهای درسی مصوب رشته بر اساس چارت تحصیلی
2
ثبت درخواست صدور اصل دانشنامه و ریزنمرات در پرتال سما
سامانه سما
3
پیگیری پیشرفت درخواست و رفع نواقص پرونده دانشجویی
سامانه سما
4
دریافت نامه لغو معافیت تحصیلی و ارائه به نظام وظیفه یا محل قبولی مقطع بعدی (جهت فارغ التحصیلان مشمول)
5
دریافت کد صحت دانشجو توسط دانشگاه و صدور دانشنامه و ریزنمرات
لینک سامانه پرداخت دانشگاه بوعلی سینا جهت صدور اصل دانشنامه و ریز نمراتدانشجویان در شرف فارغ التحصیلی قبل از درخواست صدور اصل دانشنامه و ریزنمرات داخل سامانه سما نسبت به پرداخت مبلغ 750.000 ریال در سامانه امور مالی دانشگاه بوعلی سینا با شناسه پرداخت 6616159 اقدام و تصویر رسید پرداخت را در سامانه سما بارگزاری نمایند.
جهت مشاهده لینک پرداخت کلیک نمایید.
مراحل اخذ مدرک دارای تعهد خدمت رایگانآندسته از دانشجویانی که مدارک قبلی ایشان دارای تعهد خدمت رایگان است. با انجام مراحل ذیل مدرک خود را اخذ و به موسسه تحویل دهند.
  • ثبت نام در سامانه سجاد
  • بارگزاری مدارک تعهد خدمت رایگانبارگزاری گواهینامه دارای تعهد خدمت رایگان و مدرک سابقه بیمه به مدت تعهد یا واریز وجه به مبلغ تعیین شده در سایت یا ارائه نامه عدم یافتن کار از اداره کار
  • پرینت دو سری نامه لغو تعهد از سامانه سجاد
  • دریافت دانشنامه مقطع قبلجهت دریافت دانشنامه مقطع قبلی، یک نسخه پرینت نامه لغو تعهد و گواهینامه موقت را به دانشگاه مقطع قبلی تحویل داده و دانشنامه را دریافت نمایید.
  • ارائه دانشنامه به موسسه به همراه دانشنامه یک نسخه پرینت نامه لغو تعهد خدمت رایگان نیز ارائه گردد.
قابل توجه کلیه فارغ التحصیلانبا توجه به اینکه کلیه مدارک دانشجویان می بایستی دارای کد صحت باشند. لذا جهت انجام این امر به واحد فارغ التحصیلان مراجعه نمایید.
آدرس الکترونیک بخش فارغ التحصیلان موسسهgrad@atr.ac.ir