• چهارشنبه 9 مارس 2022
 • اخبار ریاست موسسه

مراسم بزرگداشت روز معلم و هفته آموزش

 • چهارشنبه 15 می 2019
 • اعضای هیات موسس

تاریخ سررسید چک شهریه

 • چهارشنبه 13 دسامبر 2017

سررسید چک دانشجویان

 • چهارشنبه 7 دسامبر 2016
 • سه‌شنبه 31 ژانویه 2023
 • دوشنبه 30 ژانویه 2023
 • دوشنبه 30 ژانویه 2023
 • شنبه 19 فوریه 2022
 • اطلاعیه معاونت آموزشی
 • چهارشنبه 26 ژانویه 2022
 • سه‌شنبه 4 ژانویه 2022
 • یکشنبه 12 سپتامبر 2021
 • یکشنبه 3 ژانویه 2021

قابل توجه کلیه دانشجویان

 • شنبه 15 ژوئن 2019

قابل توجه دانشجویان متقاضی تقسیط شهریه

 • چهارشنبه 5 سپتامبر 2018

تغییر ساعت کار اداری موسسه

 • یکشنبه 24 ژوئن 2018

تسهیلات فراهم شده در پرداخت شهریه ترم ٩٦٢

 • چهارشنبه 31 ژانویه 2018

قابل توجه کلیه دانشجویان

 • شنبه 5 نوامبر 2016