آخرین مدرک تحصیلی--
رتبه علمی--
رشته تحصیلی--
محل اخذ--
پست الکترونیک--
تلفن--
طیبه صالحی
آخرین مدرک تحصیلیکارشناسی ارشد
رشته تحصیلیمدیریت بازرگانی- بازرگانی بین الملل
محل اخذدانشگاه آزاد اسلامی- واحد ملایر
پست الکترونیک-
تلفن222
تیمور مقیمی
آخرین مدرک تحصیلیمعادل کارشناسی
رتبه علمیپژوهش‌گر
رشته تحصیلیعلوم اجتماعی
محل اخذدانشگاه بوعلی سینا
پست الکترونیک-
تلفن081-38241267