اسامی اساتید و دانشجویانی که در عفته پژوهش سال 1402 مورد تقدیر قرار گرفته اند.

 

اساتید و کارمندان:

آقای دکتر حجت اله سیاوشی(7 کنفرانسی و 2 ژورنالی1401 و 2 کنفرانسی و 1 ژورنالی 1402)

خانم دکتر رویا صادقی فرشته(6 کنفرانسی 1401)

آقای دکتر امیرحسین فرشچیان(3 کنفرانسی 1401و 2کنفرانسی 1402)

آقای دکتر محمدعلی سماواتی شریف (4کنفرانسی و 1 ژورنالی 1401 و 3 کنفرانسی و 1 ژورنالی1402)

خانم مهندس سیما عابدی (4کنفرانسی 1401 و 1 کنفرانسی 1402)

مهندس حامد منوچهریان(3 کنفرانسی 1401)

زهرا قره لو ( 2 کنفرانسی و 1ژورنالی 1401 و 1 ژورنالی 1402)

خانم دکتر راحله اسدی (1 ISI1401)

 

دانشجویان:

مهندس اسکندری خوشگو (4 کنفرانسی 1401 و 2 ژورنالی 1402)

امیرحسین دلیر (4 کنفرانسی 1401)

دینا ذوالفقاری (3 کنفرانسی 1401)

رضوان نجفی امید (2 کنفرانسی 1402)

فرشته مطلق خوشکلام (2 کنفرانسی 1402)

 

سخنرانان 16 امین سخنرانی علمی:

آقای دکتر عبداله‌زاده

آقای مهندس غفاری

آقای دکتر قربانخانی

خانم دکتر صادقی‌فرشته

آقای دکتر بارانچـی

خانم دکتر عباسـی

خانم داودی صفـدر

آقای دکتر مصطفـوی

آقای دکتر مولابیگـی

آقای دکتر دانش‌آرا

خانم مهندس عسگری

آقای مهندس جوینده‌مهر

 

 

اسامی فعالین برای برگزاری دوره ها و کارگاه‌های آموزشی :

آقای دکتر علی مولابیگی                   خانم دکتر صادقی فرشته                     آقای دکتر سیاوشی

آقای دکتر بارانچی                           آقای امیرحسین قربانخانی

 

اسامی کتب تالیفی و ترجمه:

خانم دکتر صادقی‌فرشته(تالیفی)        آقای دکترحجت‌اله سیاوشی/دکتر محمدعلی سمواتی‌شریف(ترجمه)

آقای مهندس عباسی (تالیفی)         خانم دکتر فاطمه بابایی‌سرور(تالیفی)

 

 

اسامی اهدا کنندگان کتاب به موسسه:

آقای دکتر غلامی                        آقای دکتر سمواتی‌شریف

آقای دکتر ریاحی‌خرم                    آقای سید یاسر موسوی