کسب رتبه اول توسط دانشجویان گروه معماری دانشگاه عمران و توسعه، آقایان «جواد یارمطاقلو و حسین غلامی» در مسابقه اسکیس با موضوع پایاب الوسجرد در دانشکده هنر و معماری دانشگاه بوعلی سینا.ضمن تبریک به این دانشجویان عزیز، توفیقات روزافزون برای دانشجویان گرامی در عرصه های مختلف علمی،پژوهشی،هنری را آرزومندیم.دانشگاه عمران و توسعه