به اطلاع  دانشجویان علاقمند به خرید کتاب از نمایشگاه می رساند بن خرید به مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال به هر دانشجو جهت خرید کتاب ارائه می گردد.

علاقمندان می توانند جهت بازدید از نمایشگاه روز سه شنبه صبح مورخ ۱۸ مهر ماه در محل موسسه حضور بهم رسانند. وسیله ایاب و ذهاب نیز فراهم شده است.

بسیج دانشجویی شهید پازوکی موسسه آموزش عالی عمران و توسعه