انجام مراحل ذیل ضروری است لطفاً به ترتیب اقدام به طی کردن مراحل نمایید.
  1. به لینکهای /https://portal.saorg.ir/mentalhealth  و  /https://portal.saorg.ir/physicalhealth  مراجعه و اقدام به ثبت نام و تکمیل فرم سلامت نموده و پرینت فرم را در زمان ثبت نام حضوری تحویل اداره آموزش نمایید.
  2.  پذیرفته شدگان آقا که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند باید جهت اخذ معافیت تحصیلی دوره کارشناسی ارشد، کارشناسی و کاردانی به سایت https://sakha.epolice.ir مراجعه و درخواست خود را ثبت نمایند و تا پایان صدور معافیت تحصیلی پیگیری های لازم را از سایت انجام دهد. (هنگام ثبت نام به مسئول نظام وظیفه مراجعه نمایید.)

*جهت واریز شهریه در سایت موسسه به لینک سامانه آموزشی سما مراجعه نمایید. ( جهت ورود از کد ملی و شماره داوطلبی استفاده کنید و نوع کاربری دانشجوی جدیدالورود باشد و در نهایت پس از پرداخت، کد رهگیری را بهمراه داشته باشید.)

* پس از انجام مراحل فوق جهت ثبت نام حضوری با همراه داشتن مدارک زیر و همچنین پرینت فرم به واحد آموزش موسسه مراجعه نمایید.

*مدارک لازم جهت ثبت نام حضوری:

  • اصل گواهی و ریز نمرات مقطع کاردانی بهمراه ۲ سری تصویر آن
  • شناسنامه  و ۲ سری تصویر از تمامی صفحات
  • کارت ملی و ۲ سری تصویر آن
  • تعداد ۶ قطعه عکس ۴*۳ بروز
  • اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم (در صورت وجود) و ۲ سری تصویر آن

پس از انجام مراحل فوق جهت ثبت نام در سایت موسسه به لینک سامانه آموزشی سما  مراجعه نمایید و مراحل ثبت نام را به دقت و مطابق شکل ذیل انجام دهید.

فرم های مورد نیاز ثبت نام :

فرم های ذیل را پس از دانلود و تکمیل به کارشناس ثبت نام تحویل نمایید.