رئیس مؤسسه

منصور غلامی
آخرین مدرک تحصیلیدکتری
رتبه علمیاستاد تمام
رشته تحصیلیدکتری علوم باغبانی
محل اخذدانشگاه آدلاید استرالیا
پست الکترونیکmgholami@atr.ac.ir
تلفن۰۸۱۳۸۲۳۲۰۹۲

درباره رئیس مؤسسه